Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tính tải Heatload daikin

Phần 1 : Cài đặt phần mềm .
Trước tiên Download phần mềm về cài đặt với thông số sau Download tại đây
User : daikin
Pass : dil
Phần 2 : Hướng dẫn tính tải lạnh 

Hướng dẫn sử dụng phần mền tính tải heatload daikin

Trên bản vẽ là một văn phòng gồm 2 khu là Office 1 và Office 2 .Mái bê tông phía trên.Phía dưới là mặt đất.
Mở phần mềm lên và nhập thông số của Văn Phòng
Bước 1

Hướng dẫn sử dụng phần mền tính tải heatload Daikin

 City/Country : nhấp vào đó và chọn quốc giá Việt Nam và Thành phố .Ở đây chỉ có 3 thành phố đại điện cho 3 miền . Hà Nội , Quảng Trị , HCM ,Nếu muốn tính cho vùng có sự khác biệt lớn như Đà Lạt thì phải tra thông số thời tiết của Đà Lạt sau đó điền vào data ở phần Design data / Wheather data
Outer wall  : chọn kết cấu cho công trình , mặc định là betong.
 Bước 2 :
Chọn tab Room data để nhập thông số phòng.Để nhập thông số cho phòng thì nhấp vào Add room.


Hướng dẫn sử dụng phần mền tính tải heatload Daikin

Usage of Room : Chọn kiểu công trình 
Ventilation system : kiểu thông gió .

+ Natural : tự nhiên.
+ Vent Fan : dùng quạt.

+ Total heat Exc : dùng bộ thu hồi nhiệt.

Ceiling Board . Có trần hay không

 Roof& Non- Cond ceiling area  ( Tầng trên không có điều hòa )
+ Upper room : Phòng phía trên
+ Flax room : mái bằng
+ Inclined room : Mái nghiêng 
+ Glass : mái kiếng
Non- Conditioned Floor Aria ( Tầng dưới không có điều hòa )
+ Earth floor : tầng trệt 
+ Air Layer Exit : Tầng dưới không điều hòa có trần giả.
+ Air Layer No : Tầng dưới không điều hòa không có trần giả.
+ pilotis : Phần không có điều hòa tiếp xúc bên ngoài.
Equipment ( chọn thiết bị sinh nhiệt )
Chọn các thiết bị bằng cách nhập số lượng thiết bị (Heat Source Input )vào trong bảng .Nêu ko xác định được số lượng thì có thể dựa vào số người để chọn máy tính ....

Sau khi nhập xong phần trên ta tiếp tục nhập kích thước của tường 
+ Outer Wall  Length : tường ngoài 
+ Cửa sổ
+ Inner Wall Length for Non-Cond space : Tường ngoài không có điều hòa.

Bước 3 : Thay đổi hệ số truyền nhiệt và kết cấu tường bao cho thích hợp nếu ko có thông số thì để mặc định.
Bước 4 : Chọn nhiệt độ và độ ẩm cho phòng .Có thể chọn thông số này từ bước 1 ở phần Design data thì phần này mình ko phải nhập lại .
Bước 5 : Schedule chọn thời gian hoạt động
Bước 6 : Others

Fresh Air Intake ( Gió tươi ):  mặc định theo TCVN
Infiltration : hệ số rò gió : mặc định
Lighting : Nhiệt do đèn 
Window type :  Chọn kiểu kiếng
Blind Type : Kiểu rèm che.
Bước 7 : Material II : thay đổi thông số tường , cửa sổ 
Bước 8 : Extension : thay đổi thông số về người và kiếng cho phù hợp với công trình.
Vậy là xong quá trình nhập dữ liệu cho Office 1. Nếu các tầng giống nhau thì ta có thể copy cho những tầng khác. Để copy ta chọn Insert / Copy /new room sau đó chọn room cần copy.


Hướng dẫn sử dụng phần mền tính tải heatload Daikin

Coppy ta được kết qua sau 


Hướng dẫn sử dụng phần mền tính tải heatload Daikin

Tiếp theo nhấn vào Main menu để chuyển qua  Sum/Print để xuất dữ liệu


Hướng dẫn sử dụng phần mền tính tải heatload Daikin

 Nhấp vào tag Table of system
 


Hướng dẫn sử dụng phần mền tính tải heatload Daikin

Nhìn vào hình ta có bản thông số tải theo từng giờ và tải đỉnh lúc 15h
Muốn xem biểu đồ thì nhấp vào Graph


Hướng dẫn sử dụng phần mền tính tải heatload Daikin

Cuồi cùng ta chuyển sang lệnh Print
.Trong phần này có in ra PDF và Excel .Nếu muốn in ra PDF thì ta cần có adobe arobat hoặc máy in ảo Tiny PDF


Hướng dẫn sử dụng phần mền tính tải heatload Daikin

Hướng dẫn sử dụng phần mền tính tải heatload Daikin

 

Hướng dẫn sử dụng phần mền tính tải heatload Daikin
Xuất dữ liệu ra excel .Khi xuất ra có thể bị tình trạng này nếu Macro của máy tính đang ở chế độ bảo mật cao.
 
Hướng dẫn sử dụng phần mền tính tải heatload Daikin
 


 Vào tool/option/Security/macro/  chọn Low là sẽ xuất sang Excel được.
 
Phần mềm tính tải Heatload Daikin

Bài viết của  KS.Nguyễn Hữu Phú
Tp  kinh doanh dự án công ty Cp CĐL Đại Việt
Nhà thầu điều hoà không khí VRV chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam

Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status