Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet

Hướng dẫn tính chọn dây nguồn cho điều hòa VRV

Hướng dẫn tính chọn dây nguồn cho điều hòa VRV

 
Cách tính chọn dây nguồn điều hòa VRV
Sơ đồ nguyên lý cấp nguồn cho dàn nóng VRV mẫu
Cách tính chọn dây điều hòa VRV
 
1.Hướng dẫn tính điện nguồn cho dàn nóng .
Tất cả model dàn nóng của VRV đều sử dụng điện nguồn 380-400 V /3 pha/50 Hz.
 Có 2 cách tính cường độ dòng điện của dàn nóng .
    - Tra catalogue kỹ thuật của VRV ta tìm được cường độ dòng điện .
    - Sử dụng công thức tính từ công suất điện : P= U*I*cosѲ * ѵ3 ==> I=
 Tính chọn dây dẫn :
  Từ cường độ dòng điện trên ta tính ra được tiết diện dây dẫn điện : Tiết điện dây = I / (4-6) . Nghĩa là 1A chịu được dòng điện từ 4-6 A.
  Ví dụ : Ta có dòng điện tính được là 100 A thì ta chọn dây dẫn có tiết diện 25 mm2 .Điện nguồn dàn lạnh có 4 dây ,trong đó 3 dây pha và 1 dây trung tính . Để có kích thước dây dẫn chính xác thì ta nên tra catalogue dây dẫn điện của cadivi  .Ở dây ta chọn dây PVC/PVC (3Cx25 + E16 mm2) Hoặc chọn dây đơn 1Cx25 mm2 và 1Cx16 mm2.
Tính chọn CB  :
Từ dòng điện trên ta có được dòng điện của CB .Theo tài liệu của Daikin thì để tính dòng của CB ta lấy (I*1.1)*1,1 = Dòng chọn CB .
2.Tính chọn nguồn cho dàn lạnh .
Đối với dàn lạnh ta không cần phải tính vì dòng điện của dàn lạnh rất nhỏ ,Thông thường ta chọn dây (2Cx1,5 +E x1,5 mm2) . CB chọn 6A cho tất cả dàn lạnh .
Chú ý : Điện nguồn cho dàn nóng và dàn lạnh phải được cấp riêng biệt ,đề phòng trường hợp sau này sử dụng bộ đếm điện hoặc kết nối BMS.
Cách tính chọn dây nguồn cho điều hòa VRV
Sơ đồ cấp nguồn dàn lạnh mẫu của hệ thông VRV 
 
 
Nguyễn Hữu Phú
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status