Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Thống kê truy cập
  • Lượt truy cập : 6093015
  • Đang online : 118

Máy làm mát di động

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500D

DK-4500D

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500D

6,250,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500C

DK-4500C

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500C

5,500,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000B

DK-5000B

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000B

7,200,000 VNĐ

Công suất : 135 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-2500A

NKM-2500A

Máy làm mát không khí Nakami NKM-2500A

8,400,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 0 W

Máy làm mát Inverter Nakami hướng thổi tự động DV-11180

DV-11180

Máy làm mát Inverter Nakami hướng thổi tự động DV-11180

20,570,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 550 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-800A

DK-800A

Máy làm mát không khí Daikio DK-800A

2,950,000 VNĐ

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-7500A

NKM-7500A

Máy làm mát không khí Nakami NKM-7500A

8,800,000 VNĐ

Công suất : 180 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-1500B

DK-1500B

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-1500B

4,900,000 VNĐ

Công suất : 100 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500B

DK-2500B

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500B

6,800,000 VNĐ

Công suất : 65 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-9000A

DK-9000A/NKM-9000

Máy làm mát không khí Daikio DK-9000A

11,000,000 VNĐ

Công suất : 400 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000D

DK-5000D

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000D

6,500,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 135 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-3000A (Model cũ)

DK-3000A

Máy làm mát không khí Daikio DK-3000A (Model cũ)

Call
Nakami

Công suất : 45 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-7000A / NKM-7000

DK-7000A

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-7000A / NKM-7000

9,900,000 VNĐ

Công suất : 150 W

Máy làm mát không khí DK-10000A

DK-10000A

Máy làm mát không khí DK-10000A

12,000,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 270 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500A

DK-2500A

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500A

6,200,000 VNĐ

Công suất : 155 W

Máy làm mát Daikio DK-3500A

DK-3500A

Máy làm mát Daikio DK-3500A

7,000,000 VNĐ

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000A

DK-5000A

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000A

6,500,000 VNĐ

Công suất : 135 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-14000A (Model cũ)

DK-14000A

Máy làm mát không khí Daikio DK-14000A (Model cũ)

Call

Công suất : 300 W

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 6000m3/h

DV-1160

Máy làm mát di động Nakami lưu lượng gió 6000m3/h

7,425,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 150 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000C

DK-5000C

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000C

5,880,000 VNĐ

Công suất : 135 W

Máy làm mát Nakami 2 tầng DV-11140

DV-11140

Máy làm mát Nakami 2 tầng DV-11140

15,345,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 300 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A

NKM-5500A

Máy làm mát không khí Nakami NKM-5500A

6,600,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A

NKM-3000A

Máy làm mát không khí Nakami NKM-3000A

4,620,000 VNĐ

Công suất : 75 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-6000A

DK-6000A

Máy làm mát không khí Daikio DK-6000A

8,900,000 VNĐ

Công suất : 150 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status