Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Thống kê truy cập
  • Lượt truy cập : 7447330
  • Đang online : 164

Máy làm mát không khí

Máy làm mát cao cấp DK-3000B

DK-3000B

Máy làm mát cao cấp DK-3000B

4,990,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 45 W

Máy làm mát không khí Daikio DKA-06000B

DKA-06000B

Máy làm mát không khí Daikio DKA-06000B

7,200,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 80 W

Máy làm mát không khí Daikio DKA-06000A

DKA-06000A

Máy làm mát không khí Daikio DKA-06000A

6,500,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 80 W

Máy làm mát không khí Daikio DKA-04000A

DKA-04000A

Máy làm mát không khí Daikio DKA-04000A

4,725,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Daikio DKA-03500B

DKA-03500B

Máy làm mát không khí Daikio DKA-03500B

8,390,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 150 W

Máy làm mát không khí Nakami NKA-10000A

NKA-10000A

Máy làm mát không khí Nakami NKA-10000A

11,500,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 270 W

Máy làm mát không khí Nakami NKA-07500A

NKA-07500A

Máy làm mát không khí Nakami NKA-07500A

8,200,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 180 W

Máy làm mát không khí Nakami NKA-05000D

NKA-05000D

Máy làm mát không khí Nakami NKA-05000D

5,900,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Nakami NKA-05000C

NKA-05000C

Máy làm mát không khí Nakami NKA-05000C

5,400,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Nakami NKA-05000B

NKA-05000B

Máy làm mát không khí Nakami NKA-05000B

6,800,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Nakami NKA-05000A

NKA-05000A

Máy làm mát không khí Nakami NKA-05000A

6,400,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Nakami NKA-03500A

NKA-03500A

Máy làm mát không khí Nakami NKA-03500A

3,990,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 55 W

Máy làm mát không khí Nakami NKA-00800A

NKA-00800A

Máy làm mát không khí Nakami NKA-00800A

2,990,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 75 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-2500A

DK-2500A

Máy làm mát không khí Daikio DK-2500A

Call
Đại Việt

Công suất : 155 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-800A (DKA-00800A)

DK-800A (DKA-00800A)

Máy làm mát không khí Daikio DK-800A (DKA-00800A)

2,990,000 VNĐ
Đại Việt

Công suất : 100 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000B (DKA-05000B)

DK-5000B (DKA-05000B)

Máy làm mát không khí Daikio DK-5000B (DKA-05000B)

7,200,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 135 W

Máy làm mát không khí Nakami NKM-7500A (NKA-07500B)

NKM-7500A (NKA-07500B)

Máy làm mát không khí Nakami NKM-7500A (NKA-07500B)

8,800,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 180 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-1500B (DKA-01500B)

DK-1500B (DKA-01500B)

Máy làm mát không khí Daikio DK-1500B (DKA-01500B)

5,250,000 VNĐ

Công suất : 100 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500D

DK-4500D

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500D

6,250,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500C

DK-4500C

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-4500C

5,500,000 VNĐ

Công suất : 120 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500B (DKA-02500B)

DK-2500B (DKA-02500B)

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-2500B (DKA-02500B)

7,140,000 VNĐ

Công suất : 65 W

Máy làm mát không khí Daikio DK-9000A (DKA-09000A)

DK-9000A (DKA-09000A)

Máy làm mát không khí Daikio DK-9000A (DKA-09000A)

11,550,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 400 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000D (DKA-05000D)

DK-5000D (DKA-05000D)

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-5000D (DKA-05000D)

6,500,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 135 W

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-7000A (DKA-07000A)

DK-7000A (DKA-07000A)

Máy làm mát cao cấp Daikio DK-7000A (DKA-07000A)

10,490,000 VNĐ
Nakami

Công suất : 150 W
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status