Tap doan Dai Viet

Tap doan Dai Viet
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
0938 008 178
cong ty co phan co dien lanh dai viet
Thống kê truy cập
  • Lượt truy cập : 7447356
  • Đang online : 171

Ống gió, Phụ kiện ống gió

Co tròn 90 độ

OG-CO

Co tròn 90 độ

Call

Công suất : 0 W

Ống gió tròn xoắn

DC

Ống gió tròn xoắn

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Ống gió chữ nhật

DR

Ống gió chữ nhật

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Ống gió hình gót giày

GG

Ống gió hình gót giày

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Giảm ống gió

GOG

Giảm ống gió

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Ống gió nẹp TDC

TDC

Ống gió nẹp TDC

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Ống gió lệch hình chữ nhật

OB – RT

Ống gió lệch hình chữ nhật

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Ống gió xoắn

SP – RO

Ống gió xoắn

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Ống gió giảm tròn đòng tâm

RE – RO

Ống gió giảm tròn đòng tâm

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Ống gió co chữ nhật 90 độ

EL90-RT

Ống gió co chữ nhật 90 độ

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Ống gió lượn hình chữ nhật

OF–RT

Ống gió lượn hình chữ nhật

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Ống gió rẽ nhánh 2 bên

Y–BR–RT

Ống gió rẽ nhánh 2 bên

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Ống rẽ nhánh lệch

L(R)–BR–RT

Ống rẽ nhánh lệch

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Ống gió giảm đều

S – RE – RT

Ống gió giảm đều

Call
Đại Việt

Công suất : 0 W

Chuyển vuông ra tròn

CV

Chuyển vuông ra tròn

Call
Đại Việt

Công suất : 0 WTap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
Tap doan Dai Viet Tap doan Dai Viet
DMCA.com Protection Status